Video

  • "Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140" - sənədli film
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Arif Mayılovun xatirələri
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Süheylə Cəfərovanın xatirələri
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Sahibə Həsənovanın xatirələri
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Rəşid Babayevin xatirələri
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Cəbrayıl Osmanovun xatirələri
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Ruslan Əliyevin xatirələri
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Zeynal Novruzovun xatirələri
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Xavər Babazadənin xatirələri
  • Azərbaycan Telefon Rabitəsi 140 - Siruz Abasbəylinin xatirələri