Dosta göndər

Qanunlar

Sənədin adı

Qəbul
edilmə tarixi

Yüklə

“Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

20/10/2017

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

18/04/2017

“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

10/03/2017

“İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

10/03/2017

“Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

30/09/2016

“Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

01/06/2016

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

16/02/2016

Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqinda

30/05/2014

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında

21/12/2012

Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında

21/12/2012

“Poçt ödəniş xidmətləri haqqında” Sazişə qoşulmaq barədə

21/12/2012

Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə əlavə birinci Protokola qoşulmaq haqqında

21/12/2012

Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə əlavə səkkizinci Protokola qoşulmaq haqqında

21/12/2012

Fərdi məlumatlar haqqında

11/05/2010

“Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

30/09/2009

Ümumdünya Poçt Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında

01/04/2008

Ümumdünya Poçt İttifaqının "Poçt ödənişləri xidmətləri haqqında" Sazişinə qoşulmaq barəsində

06/03/2007

İnformasiya əldə etmək haqqında

30/09/2005

Telekommunikasiya haqqında

14/06/2005

Elektron ticarət haqqında

10/05/2005

Poçt haqqında

29/06/2004

Dövlət sirri haqqında

09/03/2004

Elektron imza və elektron sənəd haqqında

09/03/2004

Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında

23/12/2003

Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında

23/12/2003

Televiziya və radio yayımı haqqında

25/06/2002

"Poçt bağlamaları haqqında" Sazişə qoşulmaq barədə

19/02/2002

Ümumdünya Poçt Konvensiyasına qoşulmaq haqqında

19/02/2002

"Kibercinayətkarlıq haqqında" konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə

23/11/2001

Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişdə dəyişiklik edilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında

24/10/2000

Dövlət qulluğu haqqında

21/07/2000

"Ümumavropa poçt və telekommunikasiya Administrasiyalarının konfransını təsis etmək üçün əsasnaməyə və göstərilən konfransın prosedura qaydalarına qoşulmaq barədə"