Dosta göndər

İnformasiya Texnologiyaları

"AzDATACOM” şəbəkəsi üzərindən təşkil olunan rəqəmsal rabitə kanallarının qoşulma və aylıq istifadə tarifləri

 

Tutum
2 Mbit/s
34 Mbit/s
140 (155) Mbit/s
 
Birdəfəlik
240 manat
720 manat
720 manat
 
Aylıq hər tam və natamam 100 km məsafə üçün
320 manat
8 440 manat
37 400 manat
 

 

“AzDATACOM” şəbəkəsi vasitəsilə göstəriləcək xidmətlər üzrə tariflər

 

Ödəniş forması
AZN
Sürət
II səviyyəli VPN (VPLS) xidməti
Tunel (VLL) xidməti
Ethernet *1 qoşulma (məsafədən asılı olmayaraq) (ATS-ə qədər olan tarif)
 
Birdəfəlik
10 Mbit/s
200,00
200,00
300,00
100 Mbit/s
1000,00
 
Aylıq hər tam və natamam 100 km məsafə üçün
10 Mbit/s
Hər 25%
yüklənmə üçün
100,00
100,00
300,00
100 Mbit/s
Hər 25%
yüklənmə üçün
500,00
 

 

“AzDATACOM” şəbəkəsi vasitəsilə göstəriləcək xidmətlər üzrə tariflər

 

Ödəniş forması
AZN
Sürət
II səviyyəli VPN (VPLS) xidməti
Tunel (VLL) xidməti
ADSL
qoşulmalarda hər porta görə
AzDATACOM
 
Birdəfəlik
64 Kbit/s
200,00
200,00
20,00
 
128 Kbit/s
 
256 Kbit/s
 
512 Kbit/s
 
1024 Kbit/s
 
2048 Kbit/s
 
Aylıq
64/64 Kbit/s
100,00
100,00
26,00
 
128/64 Kbit/s
128/128 Kbit/s
30,00
48,00
 
256/128 Kbit/s
256/256 Kbit/s
52,00
70,00
 
512/256 Kbit/s
512/512 Kbit/s
75,00
100,00
 
1024/512 Kbit/s
1024/1024 Kbit/s
120,00
150,00
 
2048/1024 Kbit/s
2048/2048 Kbit/s
175,00
200,00
 

 

Qeyd *1: ATS-dən abonentə çəkilən BRX-lər üzrə hesablaşmalar mövcud tariflərlə aparılacaq.

Ölkədə iki dövlət (Aztelekomnet və Bakinternet) və 30-ya yaxın özəl provayder fəaliyyət göstərir.

 

Aztelekomnet və Bakinternet dövlət provayderlərinin tarifləri haqqında məlumatları müvafiq olaraq www.aztelekom.net və www.bakinter.net saytlarından əldə etmək olar.

 

Özəl provayder şirkətlərin göstərdikləri xidmətlərə dair təriflərlə isə həmin şirkətlərin rəsmi saytlarında tanış olmaq mümkündür (provayderlər siyahısı RİTN-nin portalında yerləşdirilib).

2 mb/s-ə qədər və 2 mb/s daxili olmaqla tutumlar üçün (ƏDV ilə birlikdə):

Qoşulmaya (qeydiyyat) görə - 200 manat.
Hər tam və natamam 50 km. məsafəyə görə 2 mbit/s tutumundan istifadə üçün - 150 manat.
Hər tam və natamam 50 km. məsafəyə görə 2 mbit/s-yə qədər digər tutumlar üzrə istifadə tarifləri:

 

Hər tam və natamam
50 km kanal üçün 
32 kbit/s
64 kbit/s
128 kbit/s
192 kbit/s
256 kbit/s
384 kbit/s
512 kbit/s
768 kbit/s
1024 kbit/s
2048 kbit/s
 
Tarif (ƏDV daxil olmaqla), manat 
7,5
12,00
22,50
30,00
37,00
49,50
60,00
82,50
94,50
150,00
 

 

2. 8,34 və 140 (155) mbit/s tutumlar üçün (ƏDV ilə birlikdə):

 

2.1. Qoşulmaya (qeydiyyat) görə - 720 manat

 

2.2.Hər tam və natamam 50 km məsafəyə görə tutumlar üzrə:

 

Tutum 8 mbit/s 34 mbit/s 140 (155) mbit/s
 
Tarif (manatla) 1316.17 4458.11 15075.23
 

 

1. Tariflər yalnız "Aztelekom" İB-nin müvafiq obyektlərindəki kanalyaradıcı avadanlığa qədər olan məsafələrə tətbiq edilir.

 

2. Kanallardan istifadə tariflərinin tətbiqi zamanı aşağıdakı güzəştlər nəzərdə tutulur:

 

2.1 Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üçün kanallardan istifadə tariflərinə - 50%;

 

2.2 Respublika ərazisində yalnız internet, data xidmətləri (danışıq, VOİCE ötürülmədən) göstərilməsi üçün kanallardan istifadə tariflərinə - 30%;

 

2.3 Kanal təşkil olunan məntəqələrdən hər ikisi regionlarda olduqda (Sumqayıt və Abşeron istisna olmaqla) - 50%;

 

2.4 Eyni istifadəçi tərəfindən 50-dən artıq kanal istifadəyə götürüldükdə - 30%,100-dən artıq götürüldükdə isə - 50%;

 

2.5 Kanallardan istifadə müddəti 5 illik olduqda - 10%,7 illik olduqda - 20%, 10 illik və 10 ildən yuxarı olduqda - 50%;

 

3. Qeyd 2-də nəzərdə tutulan güzəştlərdən bir neçəsi uyğun gələrsə, bu halda yalnız 2 növ güzəşt tətbiq edilir (1-ci edilən güzəşt faizinə uyğun hesablanmış tarifə 2-ci güzəşt faizi hesablanır);

Xidmətlərin adı
Tariflər (ƏDV daxil olmaqla), manat
Əhali üçün
Büdcə təşkilatları
Digər abunəçilər
 
İSDN xətti ilə telefon şəbəkəsinə çıxışın verilməsi (bir nömrə ilə)
120,00
120,00
216,00
 
Aylıq abunə (bir nömrə üçün)
2,00
2,00
8,40
 
Hər əlavə nömrə üçün aylıq abunə
0,40
0,40
0,40
 
Analoq nömrənin dəyişdirilməsi
60,00
60,00
120,00