Dosta göndər

Tələb olunan sənədlər

Tələb olunan sənədlər

  • Yayılması nəzərdə tutulan mətbu nəşrlərin siyahısı;
  • Xarici mətbu nəşrlərin respublikada yayılması üçün bu dövlətlərin qanunvericiliyinə əsasən onların qeydiyyata alınması barədə arayış;
  • Xarici mətbu nəşrin fəaliyyəti haqqında təsdiq olunmuş nizamnaməsi;
  • Mətbu nəşrin hüquqi ünvanı barədə arayış;
  • Mətbu nəşrin dövriliyi, tirajı, yayılma ərazisi barədə məlumat;
  • Mətbu nəşrin hansı dillərdə nəşr olunması barədə məlumat.