Dosta göndər

Tələb olunan sənədlər

1. Xüsusi icazə almaq üçün ərizə:

 

 

2. Sifarişçilərin (ərizəçilərin) vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında şəhadətnamənin surəti

 

3. Malalan (malgöndərən) və son istifadəçi haqqında məlumat;

 

4. Malın son istifadəsi və texniki təsnifatı haqqında məlumat;

 

5. Bağlanmış müqavilənin (kontraktın) surəti;

 

6. İxrac edilən malın mənşə sertifikatının əsli;

 

7. Malların tipindən asılı olaraq tələb olunan əlavə sənədlər.