Qanunlar

lcl-search
Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi
 • “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  17.05.2019
 • “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  29.03.2019
 • Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 6 aprel tarixli 98 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Dövlət hakimiyyəti orqanlarının xüsusi təyinatlı telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulması, istismarı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, onlara sərəncam verilməsi Qaydası”nda dəyişikliklər edilməsi barədə
  11.09.2018
 • “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  10.08.2018
 • “Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  20.10.2017
 • Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  18.04.2017
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  10.03.2017
 • “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  10.03.2017
 • “Poçt haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.09.2016
 • “Telekommunikasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  01.06.2016
 • Lisenziyalar və icazələr haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  15.03.2016
 • “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  16.02.2016
 • Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqinda
  30.05.2014
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2012
 • Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə əlavə birinci Protokola qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2012
 • “Poçt ödəniş xidmətləri haqqında” Sazişə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2012
 • Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun yekun Protokoluna qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2012
 • Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə əlavə səkkizinci Protokola qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2012
 • Fərdi məlumatlar haqqında
  11.05.2010
 • “Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
  30.10.2009
 • Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  01.04.2008
 • Ümumdünya Poçt Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında
  01.04.2008
 • Ümumdünya Poçt İttifaqının «Poçt ödənişləri xidmətləri haqqında» Sazişinə qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  03.03.2007
 • İnformasiya əldə etmək haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.10.2005
 • Elektron ticarət haqqında
  05.10.2005
 • Telekommunikasiya haqqında
  14.06.2005
 • Poçt haqqında
  29.06.2004
 • Elektron imza və elektron sənəd haqqında
  09.03.2004
 • Dövlət sirri haqqında
  09.03.2004
 • Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında
  23.12.2003
 • Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında
  23.12.2003
 • Televiziya və radio yayımı haqqında
  25.06.2002
 • Ümumdünya Poçt Konvensiyasına qoşulmaq haqqında
  19.02.2002
 • «Poçt bağlamaları haqqında» Sazişə qoşulmaq barədə
  19.02.2002
 • “Kibercinayətkarlıq haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə
  23.11.2001
 • Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişdə dəyişiklik edilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında
  24.10.2000
 • Dövlət qulluğu haqqında
  21.07.2000
 • Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə
  14.03.2000
 • «Ümumavropa poçt və telekommunikasiya Administrasiyalarının konfransını təsis etmək üçün əsasnaməyə və göstərilən konfransın prosedura qaydalarına qoşulmaq barədə»
  05.02.2000
 • Nəqliyyat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu
  11.06.1999
 • Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə
  30.03.1999
 • İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında
  03.04.1998