Qanunlar

lcl-search
Sənədin adı Qəbul edilmə tarixi
 • “Notariat haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  29.06.2018
 • "Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  07.04.2017
 • “İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  10.03.2017
 • "Lisenziyalar və icazələr haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  15.03.2016
 • “Poçt ödəniş xidmətləri haqqında” Sazişə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  04.03.2016
 • “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişikliklər edilməsi barədə
  19.01.2016
 • “Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2014-cü il 30 may tarixli 965-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  02.07.2015
 • "Uyğunluğun qiymətləndirilməsi sahəsində akkreditasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.05.2014
 • "Ümumdünya Poçt İttifaqının Nizamnaməsinə əlavə səkkizinci Protokola qoşulmaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2012
 • Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2012
 • Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə əlavə birinci Protokola qoşulmaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.12.2012
 • "Fərdi məlumatlar haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  11.05.2010
 • "Kibercinayətkarlıq haqqında konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.09.2009
 • “Fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış qaydada işlənməsi ilə əlaqədar şəxslərin qorunması haqqında” konvensiyanın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.09.2009
 • "Ümumdünya Poçt Konvensiyasının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  01.04.2008
 • "Avtomobil nəqliyyatı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  01.04.2008
 • Ümumdünya Poçt İttifaqının «Poçt ödənişləri xidmətləri haqqında» Sazişinə qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  06.03.2007
 • "Elektron ticarət haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  05.10.2005
 • "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.09.2005
 • "Telekommunikasiya haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  14.06.2005
 • "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  07.09.2004
 • "Poçt haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  29.06.2004
 • Ümumdünya Poçt Konvensiyasına və onun Yekun Protokoluna qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  22.06.2004
 • Ümumdünya Poçt İttifaqının Ümumi Reqlamentinə qoşulmaq barəsində Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  22.06.2004
 • "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  09.03.2004
 • "Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  23.12.2003
 • "Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  23.12.2003
 • "Televiziya və radio yayımı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  25.06.2002
 • "Ümumdünya Poçt Konvensiyasına qoşulmaq haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  19.02.2002
 • "Poçt bağlamaları haqqında" Sazişə qoşulmaq barədə Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  19.02.2002
 • "Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişdə dəyişiklik edilməsi barədə Protokolun təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  24.10.2000
 • "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  21.07.2000
 • "Ümumavropa poçt və telekommunikasiya Administrasiyalarının konfransını təsis etmək üçün əsasnaməyə və göstərilən konfransın prosedura qaydalarına qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  02.05.2000
 • "Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının Nizamnaməsinə və Konvensiyasına, habelə düzəliş sənədlərinə qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  14.03.2000
 • "Nəqliyyat haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  11.06.1999
 • "Sellülyar səyyar rabitə sistemlərinin inkişaf etdirilməsində və onlardan istifadə olunmasında əməkdaşlıq haqqında Sazişin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  30.03.1999
 • "İnformasiya, informasiyalaşdırma və informasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu
  03.04.1998